De zilveren maan 

maanweetjes, volle maankalender en maan magie 

De maan is 's nachts het grootste hemellichaam waarneembaar vanaf de aarde.  In werkelijkheid is zij kleiner dan de aarde en heeft een straal van 1.738 km terwijl de diameter van de aarde 12.750 km is. De massa bedraagt 1/81ste van de massa van de aarde en de zwaartekracht is 6 x kleiner. De maan bezit geen dampkring, door de te kleine zwaartekracht, hierdoor ontstaat volstrekte duisternis aan de onbelichte kant. De temperatuurverschillen tussen duister (-100 °C) en het door de zon belichte deel (+ 100 °C) zijn zeer groot. Meteorieten kunnen ongehinderd inslaan waardoor kratervorming optreedt.
Gemiddeld is de afstand tussen maan en de aarde 384.000 kilometer, maar met een supermaan is dat 'maar' zo'n 357.000 kilometer. Dat komt omdat de maan niet een cirkelvormige, maar in een elipsvormige baan heeft. Daarom lijkt zij zo groot en ook zo fel. In die elipsvormige baan draait zij rond de aarde, Dit gaat op dezelfde wijze als de aarde ronddraait, van West naar Oost. Ze kent, naar gelang het referentiepunt, 2 omlooptijden:
1) t.o.v de sterren: de siderische omlooptijd (vanaf de sterren gezien) duurt 27,5 dagen
2) t.o.v de as aarde-zon: de synodische omlooptijd (vanaf de aarde gezien) van volle maan tot volle maan duurt 29,5 dagen.Verder hebben we naast een supermaan nog vele namen en bijnamen voor de maan en de maangestalten.
Wat is bijvoorbeeld een donkere maan, een zwarte maan, een volle maan of een blauwe maan? Op 28 september 2015 was het oogstmaan, bloedmaan en supermaan.
Hoeveel manen hebben we dan en wat weten we eigenlijk van de maan?
En: wat is het geheim van de maan?

Van de maan kennen we de verschillende schijngestalten, waarvan de belangrijkste nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier zijn. Allerlei maangestalten worden als archetype gezien van de menselijke psyche.

 

Groeiende maan  
Nieuwe maan : 1e dag   Godin van Compassie
4e dag na nieuwe maan    De Priesteres
Halve maan, 6e dag na nieuwe maan    De maker, de vernietiger
9e dag na nieuwe maan    De bewaakster
11e dag na nieuwe maan  De Muse
Volle maan: 13e dag na nieuwe maan  Godin van de Liefde
Afnemende maan  
16e dag na nieuwe maan De Oergodin
18e dag na nieuwe maan De Initiator
2e helft, 20e dag na nieuwe maan De wijze vrouw
23e dag na nieuwe maan De weefster of de Dromer
26e dag na nieuwe maan * Koningin van de Dood
27e dag na nieuwe maan of 28e dag De grootmoeder


De donkere of zwarte maan, ook wel Lilith of Black Eve genoemd, wordt mysterieus genoeg niet in de agenda’s of andere tabellen getoond. Zij is “verdonkeremaand” en mag niet meer meedoen, terwijl dit juist een zeer interessante maanfase is. Lilith was in het joodse geloof (staat tevens op de Soemerische kleitabletten vermeld) Adams eerste vrouw. Lilith vluchtte zo ver ze kon weg van Adam, omdat hij haar als zijn mindere beschouwde. Ze vluchtte weg van de aarde en is nu in de fase waarin zij het meest ver van de aarde staat. Deze maanfase laat zien wat het donkerste en het best verstopte deel is van de psyche. Met donkere maan leer je het beste jezelf kennen op het meest slechte moment, wanneer je er echt even helemaal alleen voor staat. * Donkere maan is 3 dagen voor de nieuwe maan. Neem, wanneer je dit nu weet met donkere of zwarte maan, geen belangrijke beslissingen, die de boel (je leven) kunnen overhoop gooien. Wel is dit een goed moment om alles dat wat je niet wilt op een briefje te schrijven om deze ongewilde energieën vervolgens in de openlucht te verbranden, zodat er met de volle maan ruimte is voor de nieuwe toekomst.

De echte maan is nooit blauw en een blauwe maan is net zo zilver wit als een andere volle maan. Laat ik het  zo uitleggen: een ‘maanmaand’  duurt ongeveer 29,5 dagen. Afgerond op hele dagen is dat 29 á 30 dagen per maanmaand. Na 12 maanmaanden zijn er 354 dagen verstreken. Een jaar heeft 365 dagen en eens per 4 jaar tellen wij er 366 dagen. Met andere woorden houden we per jaar 11 dagen over en na 3 jaar zijn dat er 33 dagen. Daar past ruim weer een maanmaand van ongeveer 29,5 dag in. Een jaar met 13 maanmaanden heet een embolistisch jaar en komt dus 7 maal in de 19 jaar voor (ongeveer eens per 3 jaar). Een blauwe maan komt sporadisch voor, net als wanneer je iets op een blauwe maandag heb gedaan. Dan is het maar heel even. Een blauwe maan komt voor als er twéé volle manen zijn in één kalendermaand.

moon-full-faeries-summer
In vroegere tijden is er aan elke maan een eigen naam gegeven met ieder een eigen thema:

datum volle maan maan(d)naam thema  
en volle maantijd      
10/01/2020  20:23'14 Langste nachtmaan /
Oude maan
rond 21 december nieuw begin
Dit geeft de kortste dag aan en het jaarcyclus voorbij is met de langste nacht, die niet de dood aankondigt maar
een nieuw begin met nieuwe kansen...
09/02/2020  18:34'35 Wolfsmaan / IJsmaan    begin januari diepgang, inzicht  
de wereld is in rust, tijd om stil naar binnen te kijken
09/03/2020  04:48'35 Sneeuwmaan      in februari kiemkracht        
rond deze tijd valt er vaak sneeuw..
08/04/2020  04:35'36 Dodemaan / Stormmaan  voor 21 maart geborgenheid, bescherming
de wereld lijkt nog levenloos, maar er is al heel veel onder het aarde oppervlak in voor bereiding.
07/05/2020 12:45'35  Ontwaakmaan     na 21 maart wedergeboorte
De natuur ontwaakt, het leven wordt weer zichtbaar
05/06/2020  21:12'43 Haasmaan / Grasmaan    eind april of begin mei groei
Het gras krijgt een groeispurt omdat er genoeg licht is
05/07/2020  06:44'57 Plantmaan   voor 21 juni bestemming, bescherming
De beste tijd om de kruiden te planten om voor een doeleinde, zoals voedsel of geneesmiddel te gebruiken
03/08/2020  17:59'38 Rozenmaan / Honingmaan 
Kortste nacht maan
na 21 juni offer
Velden vol geurende bloemen stellen zich open.
02/09/2020  07:23'12 Maan van weerlichten  voor eind juli wijsheid
Door grote temperatuur verschillen tussen dag en nacht kan de lucht s'avonds oplichten met bliksemschichten.
01/10/2020  23:06'55 Oogstmaan   in augustus onsterfelijkheid
Rond deze tijd wordt er geoogst op het land en er wordt  dankbaar genoten tijdens de gezellige oogstfeesten. 
31/10/2020  15:51'29 Jachtmaan    na 21 september transformatie
Dit is het begin van het jachtseizoen, maar wat wil jij najagen of juist wegjagen?
30/11/2020  10:32'04 Slacht- / Bloed- / Offermaan   na 21 oktober overleven, offeren en geven
Het verzamelen van wintervoedsel en voor de dieren die het zwakst zijn, is het tijd om zelf als voedsel te dienen.
Voor ons is de vraag, welke inzichten heb je gekregen? Wat heb je met jouw inzichten gedaan om ècht te Leven.
               x Boommaan 

wordt eens per 2 a 3 jaar als 13e volle maan tussen gevoegd 

't loslaten,
dat er geen tijd bestaat

 
Magie voor bescherming en magie om te bewerkstelligen.
30/12/2020 04:30'24
> eerst volgende
volle maan in 2021:
28/01/2021 20:18:35
Langste nachtmaan / Oudemaan   rond 21 december nieuw begin
Dit geeft de kortste dag aan en het jaarcyclus voorbij is met de langste nacht, die niet de dood aankondigt maar
een nieuw begin met nieuwe kansen... *
In 2018 zijn er 13 manen. Meestal zijn er 12 volle manen per  jaar, maar zeven maal in de 19 jaar zijn er 13 manen per jaar. De 13e maan wordt alleen ingevoegd, als er een volle maan valt tussen de 10 en 20 december. De 13e maan noemt met de Boommaan. Deze valt na de maan rond Samhain (31 oktober) en voor de Oudemaan van Yule (midwinternacht). Een andere naam voor de Oudemaan is de maan van de Langste nacht. De laatste Boommaan was op 25/11/2015, doordat er een blauwe maan was op 28/09/2015. (bijvoorbeeld in 2004 is er geen Boommaan. De Bloedmaan was op 26/11/2004 en dan volgt de volgende volle maan op 26/12/2004: maan van de Langste nacht.

Een maansverduistering treedt op als maan-aarde-zon zich in die volgorde op 1 lijn bevinden.Een zoneclips treedt op als zon-maan-aarde zich in die volgorde op 1 lijn bevinden
Een maaneclips, maansverduistering of bloedmaan kan 4 keer per jaar voorkomen. Bloedmaan schudt ons wakker. Als de aarde volledig tussen de zon en de maan komt en er geen direct zonlicht meer op de Maan valt, is er een beetje zonlicht dat door de aardatmosfeer wordt gebogen, waardoor dit het maanoppervlak alsnog kan bereiken. Dit is met name rood licht, waardoor er een rode gloed over de Maan komt. Deze fase wordt in de volksmond ook wel Bloedmaan genoemd. Dit is een mooi beeld om aan te tonen dat als wij mensen enkel ons denken volgen en ons gevoel negeren, we letterlijk en figuurlijk bloeden. Het denken alléén zorgt voor een ontwricht leven. De zon en maan zijn in perfecte harmonie met elkaar, de aarde is de plek waar wij als mens het spel breken. Het potentieel zal dan niet tot vervulling kunnen komen. Vandaar dat we bij de bloedmaan een extra impuls krijgen om ons bewust te worden, dat we “bloeden van pijn” als we vast blijven zitten in onze aardse ego spelletjes van het denken. Ideaal is het, als het denken ten dienste staat van het gevoel in het hart, in plaats van bijvoorbeeld nu te bedenken hoe we kunnen overleven. Laat beter in het zelfbewustzijn van je zon, vanuit je innerlijke kracht in de buik, jouw denken ontstaan. Dit past bij wat je denkt én bij wat je voelt! De groei van ons mensen is er alleen wanneer de zon- en de maankrachten in evenwicht door ons lichaam stromen.
De bloedmaan nodigt je graag uit om deze periode te gebruiken om heel bewust stil te staan bij wat je echt wil oogsten.

Wat is het geheim van de maan en waarom is juist de maan de heerser van het astrologische hoofdteken Kreeft? Zij is de bron van emoties, zij heeft de kracht om heen en weer te reizen tussen het donker (verdriet) en het licht (blijdschap). De maan heeft enorme invloed op water en zilver. De stroming van zee komt doordat de zeeën onderling volkomen open verbindingen zijn. Eb en vloed ontstaan doordat de maan met haar eigen zwaartekracht een invloed uitoefend op het water. Een cyclus van hoog- en laagwater duurt 12 uur en 25 minuten. Twee cycli duren 24 uur en 50 minuten waardoor per dag 50 minuten vertraging optreedt op het eb- en vloedsysteem.
Aan de kant van de maan heeft het water hoogtij, aan de kant op aarde 90° graden verschoven ten opzichte van de maan kennen we laagtij. Springtij treedt op wanneer de zon en de maan langs dezelfde kant trekken. Doodtij treedt op wanneer de zon en de maan in een hoek van 90° t.o.v. elkaar staan.
Dat de maan met het edelmetaal zilver is verbonden is duidelijk gemaakt met proeven. Het bleek dat de zilveropname vanuit water door de plant volkomen synchroon liep met de maanfasen. Alleen met zilver werd deze werking van de maan aangetoond. De zon bleek verbonden met het element goud. Hierover kunt u lezen in het stuk: zon van goud.

 
                                                     godin-maan
Edelsteenreiniging bij volle maan
De dagen rond volle maan ( 1 voor tot en met de 2 dagen na volle maan ) is de volle mankracht het sterkst aanwezig. deze tijd kan gebruikt worden voor het opladen en het uiten van wensen. Opladen van edelstenen die voor het dragen van een goede gezondheid zijn na een tijdje zo vol met opgenomen energieen, dat de trilling van de steen niet meer ongehinderd vrij kan trillen. Daarom moet de steen schoongemaakt worden en dit kan bij volle maan het beste. De steen wordt ( apart van andere edelstenen ) een a drie nachten in glas met mineraal water binnen of buiten geplaatst. De maankracht doet de rest :-)


Maanmagie.
Wensen worden het beste verwerkt met volle maan of bij vallende sterren. Dertien maal in het jaar is er een nieuwe wenskracht in de lucht. Er zijn vele manieren om maanmagie uit te voeren, deze kreeg ik  ingegeven en deel deze graag met jullie.

Doe met maanmagie wat water in een kom ( t liefst met edelstenen ) en...

Bedenk alles wat je niet wilt over een bepaalde situatie en schrijf daarna op een briefje alles wat je wel wenst op een positieve manier. Leg het briefje met de geschreven kant naar beneden óp het spiegelende water in de kom. Breng de kom naar buiten in de kracht van de volle maan. Geef je dank aan alles wat is.