De magie van diamanten

 
Bijna 3000 jaar geleden werden de eerste diamanten gedolven in India. Sinds het begin is de diamant al omgeven met mystiek. Zo zou een diamant in het oude India gebruikt worden om je onzichtbaar te maken. Ze werden gebruikt om Goden te eren Koningen droegen diamanten als talisman om het slechte af te weren. Diamanten werden gedragen tijdens gevecht als  symbool van moed en in de Middeleeuwen geloofde men dat de  diamant het huwelijk zou beschermen.
 
Het materiaal is zo hard dat het door geen andere geëvenaard kan worden. De glans is zo hoog en de lichtbreking zo fonkelend dat het materiaal wel een grote invloed moest hebben op de fantasie en het inbeeldingsvermogen van de mens. Verhalen van passie, macht, overwinning en bedrog zijn verbonden met de grote en bekende diamanten als de Koh-I-Noor, de Hope en de Cullinan. De pijlpunten van Cupido kunnen niet anders dan van diamant zijn ...

 
De nimf Daphne, Apollo en Cupido…

Eens was Apollo, de god van de Overwinning, Cupido aan het plagen, beledigen zelfs. Hij nam de jonge god van de liefde beet door hem een kwajongen te noemen, die ergens anders maar zijn liefdespijlen moest gaan schieten. 
 
 j gerstner 1791 daphne apollo cupidoCupido neemt wraak op Apollo door op de berg Parnassusstop twee pijlen uit zijn koker te nemen. De gouden liefde-opwekkende pijl met de diamanten pijlp
unt schiet hij recht in het hart van Apollo. De andere pijl,  waar de schacht in lood uitloopt en die stomp is, de pijl die de liefde juist dooft, schiet hij in het schone hart van Daphne, de jonge betoverd mooie nimf met haar losse haren en blozende wangen, haar sterrenfonkelende ogen, haar lippen, die zoveel kunnen bieden, haar vingers, armen en schouders, onbedekt en dan nog haar bedekte huid, die zoveel meer tot de verbeelding spreekt…
Apollo is op slag verliefd op haar, al bij de eerste aanblik.  Zij wijst hem echter schielijk af, en vlucht, bang voor zijn goddelijke liefde, negeert hem waar mogelijk en rent, rent, rent tenslotte weg, ze vlucht voor die liefde, die zij nu zeer en resoluut  afwijst.
Apollo houdt echter vol, en blijft haar bestoken met verwoede pogingen haar zijn liefde te tonen en verklaren, tot zij tenslotte, ten einde raad,  hijgend en uitgeput van het snelle gaan, aan haar vader, de riviergod Peneius vraagt: “Redt mij van dit lichaam, dat mij toch zo te mooi deed zijn!!”

Op slag wordt haar hoofd een kruin, haar haren takken en haar benen als wortels, ze wordt al snel  de laurierboom..

Nòg bemint Apollo haar, hij kust de boom, maar nòg buigt de boom nu haar takken weg van hem. Dan spreekt de god Apollo: “Jij zult mijn boom zijn, en mijn hoofd omkransen, mijn lier en pijlenkoker sieren. Jij zult de Romeinse winnaars begeleiden, je zult staan dicht naast de eik in het midden, en altijd je takken en bladeren behouden”.
 
Hierop knikte de laurierboom met de weelderige takken en bewoog zacht haar kruin, alsof het een hoofd was…
 
De diamant staat voor de altijd durende Liefde.
 
In de sieraden van GeMH worden uitsluitend echte diamanten van goede kwaliteit gebruikt. De kwaliteit van een diamant wordt bepaald door vier verschillende kwaliteitsnormen. Deze worden aangeduid door de vier C's. 
Carat, Clarity, Cut en Colour oftewel Gewicht, Zuiverheid, Slijpsel en Kleur.

1).Carat / Karaat
Het gewicht van diamant wordt uitgedrukt in karaten. In vroeger tijden werden de zaadjes van de Johannesbroodboom gebruikt om het gewicht van een diamant te bepalen. Eén zaadje van deze boom weegt 0,2 gram en dit is ook nog heden ten dage het gewicht van één karaat diamant. Voor een fijnere bepaling van het diamantgewicht is een karaat (0,2 gram) onderverdeeld in 100 punten. Zo kan een diamant met een gewicht van 0,10 karaat ook aangeduid worden door 10 puntjes.
 
2).Clarity / Zuiverheid
Diamant bestaat uit zuivere koolstof, uitgekristalliseerd in het diepste van de aarde. Tijdens dit natuurlijke proces ontstaan er in de kristallen onzuiverheden. Dit zijn sporen van niet gekristalliseerd koolstof of van andere mineralen en kunnen vaak pas onder een loep waargenomen worden. Deze insluitsels maken elke diamant uniek. Het zijn de vingerafdrukken van de natuur. Hoe minder insluitsels er in de diamant aanwezig zijn hoe waardevoller hij wordt. Bij het bekijken van de insluitsels wordt een loep gebruik die 10 maal vergroot. Als er bij deze vergroting geen insluitsel te zien zijn wordt de diamant 'loepzuiver' genoemd. Een diamant met de aanduiding 'VVSI' heeft een insluitsel dat 'very, very small' is. Hierop volgt 'VSI' (very small inclusion), 'SI' (small inclusion), en uiteindelijk 'Piqué' (zichtbaar met het blote oog).
 
 3).Colour / Kleur
 De mooiste diamanten zijn kleurloos. Het merendeel van de diamanten hebben echter een lichte gele tot bruine tint. Het Gemological Institute of America gebruikt voor de aanduiding van de kleur van diamant de letters van het alfabet. De 'D' staat voor de fijnste witte kleur. Bij de letter 'G' wordt nog gesproken van vrijwel kleurloos of licht getint wit. Bij de letter 'K' is de kleur zwak geel ofwel getint wit. En zo verder.
 
De meest bekende (en gewilde) kleur van diamant is wit. Toch kunnen er in de natuur zeldzaam gekleurde diamanten voorkomen. Groene, rode, blauwe, roze, gee, bruine of amberkleurige diamanten zijn speciaal en waardevol. Zij worden 'fancy-colours' genoemd.
Wij hebben een mooie collectie gekleurde diamanten voor in onze sieraden.. en werken met de krachten die de kleuren met zich meebrengen.
 
Wit staat voor onoverwinnelijk en versterkt het zicht.
Zwart heeft naast het onoverwinnelijke een versterkende werking op het gehoor.
Blauw is naast de kracht voor extra verbindend inzicht, daar waar ’kwartjes op z’n plek vallen’.
Roze diamant heeft meer een jeugdig fladderende liefdesenergie bij zich, zonder de verbinding, maar meer van het genieten.
Champagne en licht bruine diamante, geven meer werking op universele Liefde vannuit het hart.
Gele diamant geeft helder inzicht, om gemakkelijker beslissingen te maken.
Goudgroen laat een wit-roze energie tonen, welke staat voor liefdevolle vriendelijkheid ‘Metta’.
Bij de bruine diamant wordt de energie zwaarder, soberder, het vertild de emotie naar het denken, het filosoferen, zoals bijvoorbeeld verbeeld in "de Denker" van de beeldhouwer Rodin.


 
diamanten kleur by GEMH
diamant shaps gemh
4). Cut / Slijpsel
De laatste van de vier C's is de manier waarop de diamant is geslepen. Ruwe diamant ziet er uit als een kiezelsteen en lijkt waardeloos. De slijper kan echter uit het ruwe materiaal een prachtige en fonkelende diamant onthullen. Door het aanbrengen van facetten kan een schitterend lichtspel opgewekt worden.
Een goed geslepen diamant zorgt voor een optimale schittering en flonkering.
Er bestaat een onderscheid tussen de kwaliteit van het slijpsel en de slijpvorm van een diamant.
Het ronde briljantslijpsel is de meest voorkomende en eigenlijk ook de meest optimale slijpvorm voor diamant. De briljant is opgebouwd uit 57 facetten. Deze zorgen ervoor dat al het licht dat op de diamant valt door lichtbreking en reflectie terug geschoten wordt uit de bovenzijde. Daarbij wordt het licht verstrooid in de regenboogkleuren en ontstaat een fonkelend spel.
Diamant ontleent dus zijn schittering aan de weerkaatsing van het licht. De slijper moet de facetten zodanig aanbrengen dat het licht optimaal van het ene facet naar het andere wordt gekaatst.
Door de slijpvorm krijgt een diamant z'n lichtreflecterende eigenschappen.
1).Wanneer een diamant precies in de juiste verhoudingen is geslepen wordt het licht weerkaatst van het ene facet naar het andere. Alle licht reflecteert dan via de bovenkant van de steen.
2). Als de diamant te dik is geslepen, gaat het licht deels via de onderkant van de steen verloren.
3). Als de diamant te vlak is geslepen, ontsnapt het licht al aan de steen nog voordat het door een ander facet wordt teruggekaatst
Het model (de slijpvorm) waarin de diamant is geslepen, is meer een kwestie van persoonlijke smaak. Deze slijpvorm heeft nauwelijks invloed op de waarde. Een diamant verliest tijdens het slijpproces gemiddeld circa 50% van zijn oorspronkelijk gewicht.
 
Andere slijpvormen zijn de vierkante Carré of Princess, de rechthoekige Baquette, het Hart, de Peer of de puntige Markies of Navette.
 
Een perfect geslepen briljant geslepen diamant vanaf de onderkant bekeken laat een patroon van harten zien en de steen van bovenaf bekeken een patroon van pijlen. Harten en pijlen; Hearts and Arrows oftewel het Cupido-slijpsel.
En wat is er mooier dan van je geliefde een diamant te krijgen, waarin zijn eeuwige liefde van het hart zichtbaar is...

Terug naar Welkom by Gemh <    naar boven    > volgende