Leveringsvoorwaarden
 

Heeft u één van mijn kunstwerken graag in uw bezit?
Er kan hier in de winkel / galerie contant betaald worden, met pin of door middel van een overmaking van het bedrag op mijn rekening. Wilt u na de overmaking, direct uw afbetaalde sieraad of kunstobject ophalen dan dient u een copie van overschrijving als bewijs van betaling mee te nemen en/of de het per telefoon zichtbaar te maken.
 
Wilt u op een toegankelijk manier eigenaar worden van één van mijn kunstwerken?
Dan is het nu ook mogelijk om uw uitgekozen sieraad of kunstobject in maandelijkse termijnen te betalen. Na een aanbetaling van 20% wordt het uitgezochte sieraad of kunstobject voor u gereserveerd. Wanneer het gehele bedrag is voldaan, is het sieraad of kunst object van u.

Er kan afbetaald worden met contanten, per pin of door middel van het bedrag over te maken op mijn rekening. Wilt u na de laatste overmaking, direct uw afbetaalde sieraad of kunstobject ophalen dan dient u een copie van overschrijving als bewijs van betaling mee te nemen en/of de het per telefoon zichtbaar te maken.

Deze afbetaling is geheel renteloos.

Aanschaf en herroepingsrecht

Natuurlijk  wil ik dat u tevreden bent over het aangeschafte product, maar het kan een keer gebeuren dat u spijt van de aanschaf heeft:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop* van een product gedurende een bedenktijd van 8 dagen zonder opgave van reden ontbinden. De ondernemer mag de consument na de reden informeren, maar deze niet tot opgave van reden verplichten.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig met het product omgaan met het product en met de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken, de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument  het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals  hij/zij dat in de winkel zou mogen doen.

* Aankopen die op maat zijn gemaakt volgens de voorkeuren van de consument, hoeven niet retour geaccepteerd te worden. Tevens geldt dit voor de met de hand vervaardigde producten die in opdracht zijn gemaakt voor de consument. 

De condities bij reparaties en vermaken.


Marijke Hillebrand, juwelier goudsmid, gevestigd aan de Dorpsstraat 21,2451 AN, te Leimuiden treft geen aansprakelijkheid bij verlies, diefstal, roof, brand, storm, waterschade of andere schade aan ingeleverde of aangeboden sieraden, horloges, gebruiksvoorwerpen en /of objecten. 

Het betreden van de winkel, galerie, museum of de werkplaats geschiedt geheel op eigen risico. 

Het laten controleren van uw sieraden, horloges of kunstobjecten is gratis.
Hier worden geen garanties op gegeven, zoals bijvoorbeeld op het verliezen, van edelstenen of andere sieraden of door verkeerd, of onzorgvuldig gebruik.


Alle reparaties geschieden geheel op risico van de klant en bij verlies, diefstal ( met of zonder breuk) of schade zult u uw eigen verzekering hiervoor moeten inschakelen.
Er worden geen garanties op gegeven, zoals bijvoorbeeld op het verliezen, van edelstenen, andere decoratietechnieken, of sieraden en/of horloges. Daarnaast worden er ook geen garanties gegeven op sieraden, horloges en reparaties door verkeerd, of onzorgvuldig gebruik.

Ingeleverde sieraden, horloges, gebruiksvoorwerpen en/of objecten blijven in beheer van M.C. Hillebrand tot dat het gehele bedrag dat verschuldigd is, is voldaan. Deze sieraden, horloges, gebruiksvoorwerpen en/of objecten dienen uiterlijk binnen één jaar plus één dag opgehaald en betaald te worden. Het eigendomsrecht vervalt aan M.C. Hillebrand ná deze periode. Reclamaties op reparaties dienen binnen een maand na levering te geschieden. Hierna worden deze niet meer geaccepteerd. 

Op reparaties van horloges en uurwerken geldt een garantieperiode van één half jaar op de gedane reparatie. 
Op nieuwe horloges en uurwerken geldt een garantieperiode van één jaar. 
Op andere reparaties waar de klant zelf mogelijk aan kan komen (knoppen, glazen, banden enz. op horloges, edelsteenzettingen op sieraden enz. en andere niet benoemde beschadigingen geldt geen garantie. 


Prijsopgaven van het te repareren, geheel of gedeeltelijk te vermaken of nieuw in opdracht te maken sieraad, horloge, gebruiksvoorwerp en/of object, zijn een schatting van materiaalgebruik en /of werktijd, waardoor er prijsverschillen kunnen ontstaan in de uiteindelijke prijs bij levering. Reparaties geschieden geheel op uw risiso.
Prijsverschillen kunnen daarnaast voorkomen op reparaties aan sieraden, horloges, gebruiksvoorwerpen e.d. met verhoogd risico. 
Reparaties met verhoogd risico zijn bijvoorbeeld toepasbaar:
 • op sieraden afkomstig uit het buitenland
 • op sieraden geheel of gedeeltelijk vervaardigd van onedel materiaal
 • bij aanwezigheid van stenen, halfedelstenen en/of edelstenen
 • bij aanwezigheid van organisch materiaal
 • bij aanwezigheid van kunststof materiaal   
 • op onderdelen die uit hol of gebodemd materiaal zijn gemaakt
 • op vergulde/doublé en/of verzilverde sieraden, horloges, gebruiksvoorwerpen en/of objecten
 • op oudere en antieke sieraden, horloges, gebruiksvoorwerpen en/of objecten
 • op versleten sieraden
 • bij het verstellen van brillen
 • bij het oprekken of instuiken van ringen
 • bij waterwerende /waterdichte horloges die na openen kunnen lekken
 • bij horloges waaraan gesteld of gesoldeerd moet worden
Schades die bijvoorbeeld kunnen optreden zijn:
 • breuken
 • krassen
 • smeltingen en versmeltingen
 • vervormingen
 • ontploffingen
 • kleurverschillen
 • lekkage
Deze bovenstaande voorwaarden zijn geldig op alle levering en bezoek van klanten aan
M.C. Hillebrand, gevestigd op Dorpsstraat 21, 2451 AN te Leimuiden.        
Geldig per 01-10-2004


Terug naar Welkom by Gemh <