Magie van edelstenen                                                 10

edelsteen advies en gezondheidsstenen algemeen
Sieraden met edelstenen zijn sieraden die er echt toe doen! Edelstenen en heldere kristallen zijn miljoenen jaren geleden diep in de Aarde ontstaan, door een combinatie van een hoge temperatuur, hoge druk en de juiste mineralen om te kunnen kristalliseren. Elke edelsteen is een prachtige unieke schat. De kristalstructuur, soortelijk gewicht, samenstelling, hardheid en kleur zijn elk bepalend voor de specifieke karaktereigenschappen van de edelsteen of van het kristal.
 
edelsteenkaart by GEMH

Alles op aarde bestaat uit energie en heeft een energetische vibratie. Alles heeft een trillingsfrequentie, dus ook edelstenen. Trillingen worden in Hertz (Hz) aangegeven. In 1958 ontdekte Winfried Otto Schumann (1888-1974), dat de aarde trilt op 7,83 Hz. Dit is de atmosferische hartslag en noemen ze de Schumannresonatie. Een gezond menselijk lichaam trilt tussen de 62 en 78 MHz. Verkoudheid en griep starten rond 57-60 MHz en ziektes vanaf 58 MHz. Studies hebben uitgewezen dat negatieve gedachtes onze frequentie gemiddeld met 12 Hz verlagen. Positieve gedachten verhogen deze juist gemiddeld met 10 Hz. Bidden, meditatie en het gebruiken van affirmaties verhogen onze frequentie met zo’n 15 Hz. Een wandeling door de natuur werkt helend op het hele fysieke lichaam. De natuurfrequentie 432 Hz maakt de gezondheid sterker.

hertz trilling in het lichaam

Emoties laten zien hoe je je voelt, of straalt of juist niet. Verliefde mensen stralen. Denk daarom positief, hou van jezelf en deel de liefde om je heen. Liefde heeft namelijk één van de hoogste trillingsfrequenties, namelijk 500 Hertz. Edelstenen trillen op een veel hogere snelheid. De Rozenkwarts heeft een frequentie van 528 Hertz. en heeft de kracht van liefde. Met edelstenen maak een verbinding met je ziel. Je ziel heeft de hoogste frequentie van je hele lichaam. De ziel is de eigenlijke regisseur van je leven. Je ziel is een lichtwezen dat gevoed moet worden met licht. Die lichtkracht en meer zitten er in edelstenen.

hertz trilling van emoties

Mensen, dieren, planten, stenen, dingen en ALLES daar omheen en daar tussen is ALLES met elkaar verbonden. Barbara Ann Brennan  (fysicus en healer) schreef in haar  beroemde werkboek: licht op de aura, dat de 'lege lucht' gevuld is met zachte kleurrijke wolken van licht. Daarmee is dus iedereen met elkaar verbonden en heeft alles en iedereen op een bepaalde manier invloed op elkaar en heeft ook alles een betekenis. Dit is een kosmische wet. Hertz is te horen tussen de 20 tot 20.000, maar het beste tussen de 100 en 5000. Dit is precies ons spraakgebied. Dr. Marasu Emoto (1943-2014) bewees dat woorden hebben invloed op water en elk levend wezen. Woorden, maar ook ideeën maken trillingen in de "lege" lucht.  De één noemt het toeval, de ander noemt het synchroniteit en weer een ander ziet het vanuit een hoger bewustzijn.

Zit je in die positieve flow van synchronieit, dan kan je de hele wereld aan. Magie is aan jouw zijde.

Kleuren zijn zichtbaar licht. Edelstenen hebben een hoge heldere subtiele lichttrilling, welke voor ons: mens, dier en plant een diepgaande helende werking kunnen hebben. Al eeuwenlang probeert de mens dit te begrijpen en zijn er op verschillende manieren betekenis aan de mooie bijzondere edelstenen gegeven. 
 

magie van edelstenen

Wanneer je je heel stil maakt en met liefde naar de steen luistert, geeft het een positieve eigenschap. Met een edelsteen of het kristal zijn krachtige levende energieën verbonden. Deze levende energieën zijn zo sterk dat de positieve boodschap ons hier op aarde kan helpen. Bij sommige edelstenen, laten ze zich zien als de kristalwezens; de hoeders van een edelsteen, mineralen en kristallen. Elk kristalwezen is uniek en verbonden met het kristalrijk. Wat ze doen en waarom ze hier zijn, beschrijf in een ander verhaal.

De kleuren van energie om de edelsteen heen is door middel van Kirlianfotografie, welke in 1930 is ontdekt door het echtpaar Semjon en Valentine Kirlian. Het fotograferen van objecten in hoog frequentie spanningsveld van meer dan 1000 Volt. geeft rondom de objecten en edelstenen een zichtbare kleurige omgeving. Door de edelsteen bij je te dragen, te drinken via edelsteenwater of op een raster te plaatsen veranderd de trilling in het energieveld om je heen (aura). Elke edelsteen heeft zijn eigen trillingsfrequentie en heeft binnen dat gebied zijn werking. Dit kan door de groei van het kristal zijn bepaald, de elementen waar het uit bestaat, door de kleur of hoe de edelsteen is geslepen.

 

tekening aura om kristal


Volgens de holistische denkwijze die hoort bij energetische edelsteentherapie, vormen het lichaam, de geest en de ziel van een mens samen één geheel, een uniek mens. Lichaam, geest en ziel moeten met elkaar in evenwicht zijn, wil iemand zich gezond en prettig voelen. Het behandelen met een edelsteen en/of kristalfrequenties werkt als volgt: De edelsteen verandert de aura om ons heen. De aura staat in verbinding met de psyche, hier verandert de conditionering in het denken. De ziel stemt toe aan het nieuwe denken en geeft de werking door aan het lichaam om vervolgens de gestagneerde energie, die zich als blokkade in het fysieke lichaam heeft opgehoopt, weer te laten mee stromen tot een geheel.

Edelstenen zijn een fantastisch hulpmiddel om je levenskwaliteit te verbeteren, wanneer je iets wilt veranderen en om de juiste energie aan te trekken.

Voor de precieze werking / opdracht van de verschillende edelstenen
zie:
EDELSTEENOPDRACHT van A tot Z 

 

Home <   > 11 volgende edelsteenkrachten en deugden  
Schatten van de Aarde 1 > 1112 > 22, 23 >28, 29 > 34, 35 > 39 
  40 Gemh Art Jewelry